ISOLERING

10 bra anledningar till att välja cellulosaisolering

  • Ett Bra Miljöval
  • Tillverkat av Tidningspapper
  • Binder Koldioxid
  • Motverkar Mögeltillväxt
  • Hög värmelagringskapacitet – Varmt på vintern och svalt på sommaren
  • Goda brandskyddande egenskaper
  • Skadedjur som möss och insekter trivs inte i materialet
  • Hög Ljuddämpning mellan våningsplan och rum
  • Minimerar luftrörelser i material – Tät, tyst byggnad
  • Motverkar risken för fruktbildning via egenkonvektion

HVH BYGG

HVH BYGG | Kråkeslättvägen 1 | 0705785048 | martin@hvhbygg.se